Klankbordgroep verslag en advies

Het werkteam heeft een klankbordgroep gevraagd het opgestelde locatiedocument te lezen en het werkteam adviezen en suggesties te geven voor  de beschrijvingen van de woningbouwlocaties.

De werkzaamheden van de klankbordgroep zijn afgerond, de adviezen staan in de onderstaande documenten :

Vraagstelling aan klankbordgroep

Samenstelling klankbordgroep

Verslag van de 1e bijeenkomst van de klankbordgroep.

Verslag 2e bijeenkomst en advies aan werkteam

 

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!