Besluiten en keuzes

Het werkteam heeft op 20 februari 2018 een advies uitgebracht, zie Advies over woningbouwlocatie.

Het advies is uitgebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders, gebaseerd op de input van de inwoners van Swifterbant. De uiteindelijke keuze voor de woningbouwlocaties ligt bij gemeenteraad.

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!