Advies over de woningbouwlocatie

Op 20 februari heeft het werkteam het adviesrapport aan de wethouder, de heer Peter van Bergen overhandigd.

Het gehele advies bestaat uit het rapport en de bijlagen, deze horen bij elkaar. 

De documenten zijn :

Het adviesrapport

Bijlage A : De opdracht voor het werkteam

Bijlage B : Werkteam, spelregelds en werkwijze

Bijagle C : Verkenning en beschrijving locaties

Bijlage D : Plan voor de raadpleging Swifterbant praat mee

Bijlage E : Resultaten raadpleging Swifterbant praat mee, alle meningen verzameld

Bij;age F : Samenvatting werkteam van de gehoorde opvattingen

 

 

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!