Ambitie werkteam

Het werkteam heeft als ambitie om de inwoners van Swifterbant duidelijk en helder te informeren over:

Daarbij te zorgen voor voor duidelijkheid over:

Belangrijk aspect hierbij is aandacht voor het verschil in belangen van inwoners, gebruikers en eigenaren.

 

Het werkteam wil komen tot een

en daarbij

 

Nadat alle inwoners van Swifterbant de gelegenheid hebben gehad om mee te praten en hun inbreng te geven zal het werkteam al deze informatie verzamelen en ordenen. Dit zal resulteren in een uiteindelijk advies naar de gemeenteraad, gebaseerd op de input van de inwoners van Swifterbant. De uiteindelijke keuze voor de woningbouwlocaties ligt bij gemeenteraad.

 

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!