Samenstelling

Wie zijn de leden ?

Hieronder vindt u een overzicht van alle leden van het Werkteam Swifterbant Groeit.

Het werkteam wordt ondersteund door: 
Herma Timmerman (project assistente) en
Jaap van Duin (projectleider) afdeling Ruimtelijke en Economische ontwikkeling van de gemeente Dronten.

 

Ad Withaar

voorzitter werkteam

Ron Bolink

lid werkteam

Geert Kruizinga

lid werkteam

Jos Weesepoel

lid werkteam

Edwin Goedegebuure

lid werkteam

Jan Oosterga

lid werkteam

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!