Veel gestelde vragen

Zijn er al besluiten genomen betreft de mogelijke locaties?

Ja, op 20 februari heeft het werkteam het adviesrapport aan de wethouder overhandigd. Het adviesrapport gaat naar het college van Burgemeester en Wethouders.

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 een positief besluit genomen over dit advies.

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!