Meepraten over woningbouwlocaties in Swifterbant

Het advies van het werkteam is door het college van B&W op 26 juni 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel en het advies over industrie terrein Spelwijk aangescherpt.

Het advies van het werkteam is op deze website te lezen, klik hier voor het advies. De gemeenteraad documenten staan hier.

Het werkteam heeft op 18 september 2018 een procesevaluatie uitgevoerd, het verslag staat hier.

Het werkteam is opgeheven en de opdracht voor de onafhankelijk voorzitter is beeindigd.

 

 

 

Wie zijn wij?

Wij zijn het Werkteam Swifterbant Groeit.
Meer informatie onder Werkteam.

 

Heeft u een vraag of een idee over woningbouwlocaties in Swifterbant?

Laat uw stem horen!